THE winners-MUHANGA
Thewinners Banner

SUGIRA NA JANUZAJ BASUBIYE MU IRERERO THE WINNERS FOOTBALL TRAINING CENTER RYABAREZE BISHIMANA N’ABANA BARI KURIZAMUKIRAMO

Written By Jean Paul KABEZA. Thu02,Jul,2020 05:59:48
Abana bishimiye guhura na Sugira Ernest warerewe mu irerero the winners tfc.Source:Thewinners

SugiraErnesteukinira APR FC naNgaboMucyo Fred bakundakwitaJanuzajukiniraEtincelles FC nibamwe mu bakinnyibaribasubiye mu irererory’umupiraw’amaguru The Winners FTC bakoranaimyitozon’abananabobarikuryigishirizwamoumupira, bishimishacyane abo banababafatirahourugero. KuriikiCyumwerutariki 17 Werurwe 2019 nibwo abo bakinnyibariberekeje mu KarerekaMuhangakuriStadeyahoahoirirereroiritorezaabana. AbandibakinnyibamwebarikuriyemontibabashijekwitabiraiyimyitozokuberaimikinoyaShampiyona, Azam Rwanda Premier League.

UretseSugiranaJanuzaj , harikandiabandibakinnyi 8 barizamukiyemoububakiniraIntare FA, hariabandibakinnyibakinira AS Muhanganabobazamukiye muri The Winners ndetsenaCyubahiroubuuri mu ishuriryaIsonga FA. MugishaNdolinaAmri Khan nibobatozabakoreshagaimyitozo . Abo batozanabobatangiyebatoza muri The winners ftcarikobazakwerekeza muri Intare FA ya APR FC.

Abana bishimiye guhura naJanuzaj warerewe mu irerero the winners tfcSource:Thewinners

The Winners ftcyashinzwe 2008 kugitekerezocyaNshimiyimana David. Ubuifiteabana 170 ,bari mu byicirobitandukanyekuvakuimyaka 7 kugezakuri 12 , ikindicyicirokuvakuimyaka 12 kugezamunsiya 15 , kuvakumyaka 15 kugezamunsiya 17 , n’icyicirokirimoabafiteimyaka 17 kugezamunsiya 20. Mu myaka 10 imazeishinzwe, The Winners ifiteibikombe 10 yagiyeitsindira mu marushanwaatandukanyeategurwaimbere mu igihugu . KuriikiCyumweru, abazamukiye muri irirererobakoranyeimyitozoinyuranyen’ibyicirobyoseby’abana. Ni ibintubyishimiwen’abanacyane, cyanegukinananaSugirabasanzwebarebakurizaTeleviziyo.

Nyumay’iyimyitozo ,SugiraErnesteyatangarije Rwandamagazine.com kobaribagarutseahabareze mu rwegorwoguteraakanyabugaboabanabakiribato. Sugiraati "Twajekuivuko mu rwegokwerekaabanabo muri irirerero The Winners ftckoamaremboafunguyekuribo,munziraizoarizozose ,haba mu guca muri AS Muhanga cg ahandi hose bitewen’ukobabonyeimpanoyawe."

Umuyobozi mukuru w'irerero the winners ftc akora n'abana barererwamo imyitozoSource:Thewinners

Yunzemoati " Nkatwetwanyuze muri AS Muhangatugendatuzamuka mu yandimakipeakomeye mu Rwanda ndetse no hanzeyarwokugerakumiryangoy’ikipey’igihugu. TwagirangotubumvishekonabobishobokakukonatwentacyotwahayeImanakugirangotugereahongaho. Ni impanoy’umupiragusatwaridufitenkukonabobayifite.Twahanyuzenkukonabobarikuhanyurabakiribato. Ni ukubakangurirakugirangobirememoicyizerecy’ejohazaza mu mupiraw’amaguru." Iyo ubajijeSugiraErnesteicyoatekerezaiyoabonyeabanabakiribatobakinaumupiraahona we yakuriye ,asubiza muri ayamagambo " Iyo ugarutseahantunk’ahakandiwarahanyuzeutazwin’umuntun’umwearikoukazakubaikirangirirewendanikonavuganubwoataricyane, ukamenywanabose, ubawumvaariibintubishimishijecyanendetsen’ukubonyeakiri muri iyimyakaahitaabonakobyosebishoboka. Ni ibintubyizacyanekumukinnyiukurimuto."

. Avugainamaagiraabanabakiribatonk’aba, Sugiraagiraati" Icyonababwiraniukwiremamoicyizere, gukoran’imbaraga mu kazikukoumupirausabaimbaragan’ubushakekugirangobyosebigendeneza." Nshimiyimana David, Perezidawa The Winners yavuzekoububafiteigitabogifite Pages zigerakuri 30 zerekeyeabakinnyibayinyuzemon’ibikorwayakoze mu myaka 10 ishizeishinzwe. Ikindibarigukora muri ikigihengoniugushyirahoigenamigambiy’ibikorwabateganya mu gihekizazakugirangoribeishuririzamuraabakinnyibenshikandibakomeye. Ati" Abanaba The Winners barikurwegorwohejurukukoibikorwabirivugira. Ikipey’igihuguy’abatarengejeimyaka 17 yariiri muri Tanzania ,twaridufitemoabana 6 . Urumvaniigikorwagikomeyekandin’ubundidukomejekuzamuraizindi."

Abana bishimiye gusuhuzwa n'abakinnyi bavuye muri APR FC barerewe muri thewinnerSource:Thewinners

David yakomejeavugakobakomezagukinaamarushanwaanyuranyekandibakegukanaibikombe. David ashimiracyaneabakinnyibanyura muri The Winners kobagiraigihebakibukaahobanyuze. Ati" Urabonako baba bibutseahobanyuze , bakibukakohariicyohabafashijekugirangobagerekubyo baba bamazekugeraho. Ni byizakanditur

Comments

Theotime MULINDABIGWI

That's formidable, this should serve as an example in order to build our football. Thanks to the board of the winners!

Theotime MULINDABIGWI

That's formidable, this should serve as an example in order to build our football. Thanks to the board of the winners!

Your Comment

upcomming events: